• Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό, Υπέρηχοι
  • Φύλαξη, Νοσηλεία
  • Εμβολιασμοί, Τροφές
  • Κτηνιατρικά Φάρμακα, Είδη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η διευθυνση μας::

Λεωφόρος Καραμανλή Κωνσταντίνου

GPS:

37.96918561222513, 24.00265384799991

Τηλέφωνο:
Email:

-

Ιστότοπος:

-